Ga naar hoofdinhoud
Aankondigingenbanner sluiten

Gegevens beheren

U moet verbinding maken met een gegevensbron voordat u visualisaties kunt maken in een Qlik Sense-app. U kunt uw gegevens in Gegevensbeheer bekijken en manipuleren. Wanneer u klaar bent, kunt u uw gegevens in uw app laden.

Verbinding maken met uw gegevens

Als uw gegevens in een bestand op uw computer staan, kunt u dit uploaden naar uw cloud met behulp van DataFiles.

Gegevens toevoegen vanuit geüploade gegevensbestanden

Als uw gegevens in een database staan, kunt u een connector gebruiken.

Verbinding maken met gegevensbronnen

Als u in een gedeelde ruimte werkt, kunt u gegevensbestanden en verbindingen direct aan de gedeelde ruimte toevoegen.

Gegevensbronnen beheren in gedeelde ruimten

Uw gegevens toevoegen en laden

Zodra u verbinding heeft gemaakt met uw gegevens, laat Qlik Sense u hier een voorbeeld van zien in het koppelingenvenster van Gegevensbeheer. U kunt meer gegevensbronnen toevoegen, de gegevens transformeren en tabellen koppelen.

Wanneer u klaar bent met het voorbereiden van uw gegevens, klikt u op knop Gegevens laden. U kunt nu met uw gegevens visualisaties in de app maken.

Gegevens toevoegen vanuit een nieuwe gegevensbron

Geavanceerde gebruikers

Gegevens laden met het load-script voor gegevens

Als u een meer geavanceerde gebruiker bent, kunt u het load-script voor gegevens gebruiken.

Probeer het volgende eens:

On-premise gegevens uploaden met Qlik DataTransfer

Als u on-premise gegevensbronnen hebt die niet toegankelijk zijn voor SaaS editions of Qlik Sense, kunt u de gegevens uploaden met behulp van Qlik DataTransfer.

Bekijk uw gegevens

Het gegevensmodel controleren

Wilt u uw gegevens nader bekijken? Gebruik de gegevensmodelviewer.

Tips voor het gebruik van gegevensmodellen

Dit zijn enkele aandachtspunten waarmee u rekening moet houden bij het modelleren van uw gegevens.

Gegevensmodellen voor Insights bouwen met behulp van bedrijfslogica

Pas het logische model voor uw app aan om de resultaten van Insights te verbeteren.

Problemen?