Ga naar hoofdinhoud

Qlik AutoML-verbindingen gebruiken in visualisatie-uitdrukkingen

U kunt de analytische verbindingen gebruiken in visualisatie-uitdrukkingen Bij het gebruik van de analytische verbindingen in uitdrukkingen, moet de syntax die van de SSE volgen.

Verwerk gegevens uitsluitend in een visualisatie-uitdrukking als ze dynamisch worden gewijzigd op basis van de invoer van een gebruiker. Als de transactie uit het gegevensmodel komt en altijd gelijk blijft, moet de prognose in plaats daarvan worden berekend in het load-script en in cache worden opgeslagen in het gegevensmodel.

Als het gebruik is gebaseerd op invoer van de gebruiker, kunt u in uw diagramuitdrukking een analytische verbinding met overeenkomstige SSE-syntax gebruiken om interactieve diagrammen te maken die van de modeleindpunten ontvangen gegevens visualiseren.

  1. Klik bij het bewerken van een visualisatie op Uitdrukking om de uitdrukkingseditor te openen.

  2. Geef in de uitdrukkingseditor een uitdrukking op in het uitdrukkingsveld. De uitdrukking moet worden gebouwd op basis van de SSE-syntax.

InformatieAfhankelijk van de gegevensgrootte en de aangeroepen machine learning-eindpunten is de respons van diagrammen met analytische verbindingen mogelijk trager, omdat gegevens voor berekeningen worden verzonden naar en geretourneerd van Amazon services.

Werken met de uitdrukkingseditor

SSE-syntax