Ga naar hoofdinhoud

Levering van hybride gegevens

Met hybride gegevenslevering kunt u gebruiksklare gegevens in analytische apps leveren. Gegevensbronnen kunnen zich ter plaatse of in de cloud bevinden. De gegevens worden zonder manuele tussenkomst up-to-date gehouden. Hybride gegevenslevering is beschikbaar in de startpagina van Data Services.

Niet beschikbaar in:Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)-gebruikers kunnen levering van hybride gegevens niet gebruiken.

Het diagram toont de workflow van hybride gegevenslevering en de interactie tussen de systeemcomponenten. Blauwe pijlen geven de gegevensstroom weer, en rode pijlen de controlestroom.

Voordat u begint, moet u Systeemvereisten en beperkingen nog eens controleren, om er zeker van te zijn dat u alles hebt wat nodig is om te beginnen.

Levering van hybride gegevens

 1. U moet een Enterprise Manager-bron toevoegen om Qlik Enterprise Manager en Qlik Cloud Services te verbinden.

  Dit is een instelling die u maar één keer hoeft uit te voeren.

  Vereist een tenant-beheerdersrol in Qlik Cloud Services en beheerdersrechten op het Enterprise Manager-niveau in Qlik Enterprise Manager.

  Qlik Cloud Services en Qlik Enterprise Manager verbinden

 2. Maak een Replicate-taak in Qlik Enterprise Manager om gegevens continu over te brengen van de gegevensbron naar een tussenopslaggebied in de cloud.

  • De gegevensbron kan zich ter plaatse of in de cloud bevinden.

  Maak een replicatietaak aan

 3. Maak een gegevensasset voor tussenopslag aan in Qlik Cloud Data Services en koppel deze aan de Replicate taak. De gegevensasset voor tussenopslag bedient de Replicate-taak die de gegevens tijdelijk opslaat.

  Tijdelijk opgeslagen gegevens

 4. Maak een gegevensasset voor opslag aan om tabellen te genereren van de gegevens in tussenopslag.

  Tabellen genereren en opslaan

 5. Gebruik de gegevensverzamelingen in een analyse-app.

  Een analyse-app maken met tabellen die zijn gegenereerd met Levering van hybride gegevens

Introductiepagina van Data Services

U komt bij de introductiepagina van Data Services door Data Services te selecteren in het startmenu (). U kunt gegevensassets maken waarmee gegevens vanuit uw gegevensbronnen worden opgeslagen in een tussenopslaggebied en gegevensverzamelingen genereren die gereed zijn voor analyse.

Klik op Gegevensassets beheren om al uw gegevensassets te vinden. U kunt de weer te geven gegevens filteren op ruimte, eigenaar en tags. U definieert de tags als u een gegevensasset aanmaakt.

Gegevensruimten

Gegevensruimten zijn beheerde delen van uw Qlik Cloud-tenant die worden gebruikt om gegevensassets te maken en op te slaan, zoals een verzameling gegevenstabellen voor een specifiek doel. In de ruimte kunt u ook nieuwe gegevensverbindingen maken met connectoren, en u kunt externe Enterprise Manager-hulpbronnen toevoegen.

Ga voor meer informatie naar Gegevensruimten.

Alle gebruikers hebben ook een persoonlijke ruimte waar de gegevensassets die ze maken, standaard worden opgeslagen. Persoonlijke ruimten zijn privé.

Opmerking: Het is niet mogelijk om gegevensassets van de ene ruimte naar de andere te verplaatsen.

Gegevensassets

Een gegevensasset is een verzameling tabellen voor een specifiek doel. Het is de belangrijkste werkeenheid in Qlik Cloud Data Services. U kunt de volgende typen gegevensassets maken:

 • Tijdelijke tussenopslag

  Kopieer continu gegevens van een on-premise gegevensbron naar een tussenopslaggebied. De gegevensasset voor tussenopslag is verbonden met een Qlik Replicate-taak die de eigenlijke tussenopslag uitvoert.

  Tijdelijk opgeslagen gegevens

 • Opslag (QVD)

  Maak gebruiksklare QVD-tabellen van de gegevens die zijn gekopieerd door de gegevensasset voor tussenopslag. De QVD-tabel wordt up-to-date gehouden met de gegevens in tussenopslag zonder handmatige tussenkomst.

  Een gegevensasset maken om QVD-tabellen te genereren

U kunt een nieuwe gegevensasset maken door eerst op Nieuwe toevoegen in de bovenste balk te klikken en dan op Gegevensasset maken. Welke soort app u wilt maken, selecteert u in het dialoogvenster Gegevensasset maken.

De assetkaart toont statusinformatie voor de asset.

 • Gegevens zijn bijgewerkt met

  Gegevens afkomstig van alle brontransacties tot op dit moment zijn beschikbaar voor gebruik vanuit deze gegevensasset. Deze informatie is beschikbaar voor een gegevensasset wanneer alle tabellen zijn geladen en de eerste set wijzigingen is toegepast.

 • Tabellen met een fout

  Het aantal foutieve tabellen.

 • Status

  Status van de gegevensasset.

  Als een app de status Uitvoeren heeft, wacht hij voortdurend op bijgewerkte gegevens om te kopiëren, hij hoeft niet per se op dat moment gegevens te kopiëren.

Opmerking: Gegevensassets worden niet beheerd in de Management Console.

Gegevensbronnen

Gegevensbronnen maken verbinding met externe opslag en Qlik Enterprise Manager.

 • Gegevensverbindingen

  U maakt gegevensverbindingen om gegevensassets toegang te geven tot externe opslag.

  • Amazon S3-verbinding om een Amazon S3-tussenopslag uit te lezen.

  • Amazon S3-verbinding om QVD-tabellen naar een door de klant beheerdeAmazon S3-opslag te schrijven.

  U maakt een nieuwe gegevensverbinding door eerst op Nieuwe toevoegen in de bovenste balk te klikken en dan op Gegevensverbinding maken. U moet het type gegevensbron kiezen, en vervolgens de adres- en verificatiegegevens invoeren.

  Gegevensverbindingen kunnen alleen worden bijgewerkt door de eigenaar van de verbinding.

  Een gegevensasset maken om QVD-tabellen te genereren

 • Externe bron voor Enterprise Manager

  Dit is de verbinding met de externe Qlik Enterprise Manager-server die de Qlik Replicate-server bedient die de tussenopslagtaak uitvoert.

  Qlik Cloud Services en Qlik Enterprise Manager verbinden