Ga naar hoofdinhoud

Systeemvereisten en beperkingen

OP DEZE PAGINA

Systeemvereisten en beperkingen

Deze sectie beschrijft de vereisten en beperkingen voor de levering van hybride gegevens.

Voordat u begint, moet u de vereisten bekijken om er zeker van te zijn dat u alles hebt wat nodig is om te beginnen.

U kunt meer lezen over de workflow en de systeemcomponenten in Levering van hybride gegevens

Vereisten

Algemene vereisten voor hybride gegevensbezorging.

 • Tenant op Qlik Cloud met Qlik Sense Enterprise SaaS.

  De gebruiker heeft een licentie nodig voor Professional-toegang om gegevensassets in een gegevensruimte aan te kunnen maken, te beheren en uit te voeren.

  Gebruikers met Analyzer-toegang kunnen analyse-apps gebruiken die gegevens bevatten die zijn geladen uit een gegevensruimte.

  Zie Gegevensruimten

 • Qlik Replicateversie 2021.5 van SR4 is geïnstalleerd.

  Qlik Replicate installeren (alleen in het Engels)

  U kunt altijd een compatibele versie van Qlik Replicate downloaden van Profielinstellingen > Tools in uw profielmenu.

  Licentievereisten:

  • Brontype volgens uw gegevensbron ter plaatse.
  • Doeltype: afhankelijk van welke cloud-tussenopslag u wilt gebruiken. Zie specifieke vereisten hieronder,

 • Qlik Enterprise Manager versie 2021.5 SR4 is geïnstalleerd en geconfigureerd met toegang tot de Qlik Replicate-server.

  Qlik Enterprise Manager installeren (alleen in het Engels)

  U kunt altijd een compatibele versie van Qlik Enterprise Manager downloaden van Profielinstellingen > Tools in uw profielmenu.

  • U hebt logische toegang nodig tot de Qlik Enterprise Manager-server vanuit de cloud. Meer informatie is te vinden in Servers toevoegen (alleen in het Engels) in de online-Help van Qlik Enterprise Manager.

  • U moet beheerdersrechten hebben op Enterprise Manager-niveau om verbinding te kunnen maken met Qlik Cloud.

 • Een gegevensbron die wordt ondersteund door Qlik Replicate.

  De gegevensbron moet worden geconfigureerd met leestoegang vanaf de Qlik Replicate-server. Raadpleeg voor meer informatie Ondersteunde bron-eindpunten (alleen in het Engels) in de online-Help van Qlik Replicate.

  Elke brontabel moet ten minste één primaire sleutel of uniek indexveld bevatten.

  De volgende brondatabases worden niet ondersteund:

  • Bronnen die geen ondersteuning bieden voor verwerking van wijzigingen.

  • Brondatabases die niet alle gegevens in de updategebeurtenissen verzenden, bijvoorbeeld SAP HANA loggebaseerd, SAP Extractor, Salesforce en Oracle met volledige aanvullende logboekregistratie uitgeschakeld. 

  Om met SAP HANA te kunnen werken, moet het bron-eindpunt zodanig worden geconfigureerd dat het in de trigger-gebaseerde modus werkt.

  Om met SAP Extractor te kunnen werken, moet het doel-eindpunt zodanig worden geconfigureerd dat het primaire sleutels bevat.

  Om met Oracle-bronnen te kunnen werken, moet de brondatabase worden geconfigureerd met volledige aanvullende logging voor alle kolommen van de brontabel.

 • U moet een tenantbeheerder zijn om een externe Enterprise Manager-bron te kunnen aanmaken wanneer u een verbinding tot stand brengt met Qlik Enterprise Manager.

  Qlik Cloud en Qlik Enterprise Manager verbinden

 • Als u verbinding maakt met gegevensbronnen die zich buiten Qlik Cloud bevinden, moet u mogelijk een onderliggend IP-adres voor Qlik Cloud aan uw allowlist toevoegen.

  Ga voor meer informatie naar Verbinding maken met gegevensbronnen vanuit een particulier netwerk

Vereisten voor het genereren van QVD-tabellen

 • Qlik Replicate-licentie voor doeltype: Qlik Cloud Landing (Amazon S3 met instellingen die zijn aangepast voor levering van hybride gegevens).

 • Amazon S3-bucket voor gegevens in tussenopslag met schrijftoegang vanaf de Qlik Replicate-server en leestoegang vanaf de Qlik Cloud-tenant.

  Raadpleeg voor meer informatie Vereisten (alleen in het Engels) in de online-Help van Qlik Replicate.

  Waarschuwing: U moet ervoor zorgen dat de zone voor tussenopslag veilig is. U kunt versleuteling op de server gebruiken met door Amazon S3 beheerde sleutels of door AWS KMS beheerde sleutels.
 • Als u de opslaggegevens (QVD) in uw eigen beheerde opslaglocatie wilt opslaan in plaats van in een door Qlik beheerde opslaglocatie, hebt u een Amazon S3-bucket nodig. U kunt dezelfde Amazon S3-bucket gebruiken die u gebruikt voor gegevens in tussenopslag, maar dit vereist ook schrijftoegang vanaf de Qlik Cloud-tenant. U moet ook afzonderlijke mappen gebruiken voor de tijdelijk opgeslagen gegevens en voor de opslag.

  Als u de opslag zelf beheert, is het niet mogelijk om App op basis van gegevens maken of Gegevensprofiel te gebruiken in de Analytics-hub.

  Waarschuwing: U moet ervoor zorgen dat de beheerde opslag veilig is. U kunt versleuteling op de server gebruiken met door Amazon S3 beheerde sleutels of door AWS KMS beheerde sleutels.

Snowflake-vereisten

Waarschuwing: Het is niet mogelijk om een Amazon S3-tussenopslag te gebruiken als u gegevens wilt leveren aan Snowflake.

Beperkingen

Er zijn een paar beperkingen met betrekking tot de de manier waarop u de bron voor hybride gegevenslevering gebruikt.

Algemene beperkingen

 • DDL replicatie van veranderingen wordt niet ondersteund. Als u wijzigingen aanbrengt in het schema in de gegevensbron, moet u nieuwe gegevensassets aanmaken.

 • Het is niet mogelijk de eigenaar van een gegevensasset te wijzigen of een gegevensasset te verplaatsen naar een andere ruimte.

 • Automatische opschoning van de tussenopslag wordt niet ondersteund. Dit kan de prestaties beïnvloeden. Wij raden u aan handmatig op te schonen.

 • Bij het toepassen van wijzigingen in de tabellen in een gegevensasset voor opslag, is er geen transactieconsistentie tussen de verschillende tabellen in de asset. Transactieconsistentie kan worden bereikt wanneer verwerking van wijzigingen is voltooid.

 • Tabellen in tussenopslag worden weergegeven als gegevensverzamelingen in de Analytics-hub. Het is niet mogelijk om deze tabellen te gebruiken in een analyse-app.

Beperkingen bij het genereren van QVD-tabellen

 • Voor gegevensruimten geldt altijd een standaardcapaciteit, waardoor de capaciteit van de gegevensasset voor opslag wordt beperkt. Elke tabel die wordt verwerkt door de gegevensasset voor opslag moet een totale grootte hebben ( inclusief de wijzigingen) die niet meer is dan de grootte (in geheugen) van de ondersteunde app voor standaard-apps.

Beperkingen van Snowflake

 • OAuth-verificatie wordt niet ondersteund voor verbindingen met Snowflake.

 • Alle tabellen worden in hetzelfde interne schema geschreven en alle weergaven worden in hetzelfde gegevensasset-schema in de opslag geschreven. Het is daarom niet toegestaan om in verschillende schema's in één asset met tijdelijke gegevensopslag twee tabellen met dezelfde naam te hebben.

  Zie Structuur van tabellen en weergaven die worden gegenereerd in Snowflake voor meer informatie over tabellen die worden gegenereerd in Snowflake.