Ga naar hoofdinhoud

Qlik Cloud en Qlik Enterprise Manager verbinden

OP DEZE PAGINA

Qlik Cloud en Qlik Enterprise Manager verbinden

U moet Qlik Cloud en Qlik Enterprise Manager verbinden om de replicatietaak te kunnen bedienen voor het tijdelijk opslaan van gegevens. Dit is een instelling die u maar een keer hoeft uit te voeren.

U kunt Qlik Enterprise Manager met slechts één enkele Qlik Cloud-tenant verbinden. De externe Enterprise Manager-bron in Qlik Cloud bevat geen informatie over de verbonden Enterprise Manager-machine.

De verbinding wordt aan de Enterprise Manager-zijde tot stand gebracht. Eenmaal tot stand gebracht, is het kanaal beveiligd en bidirectioneel.

Hier zijn drie stappen voor nodig:

 1. Maak een registratiesleutel in Enterprise Manager.

  Opmerking: Hiervoor moet u gemachtigd zijn als beheerder op Enterprise Manager-niveau in Qlik Enterprise Manager.
  1. Klik op Instellingen in de Qlik Enterprise Manager-menubalk rechtsboven.
  2. Klik op het tabblad Qlik Cloud Services.
  3. Voer het adres van de Qlik Cloud-tenant in.

   Voorbeeld: https://mijntenant.qlikcloud.com

  4. Klik op Registratiesleutel maken
  5. Klik op Registratiesleutel bekijken en kopiëren.
 2. Maak een externe Enterprise Manager-bron aan in de Qlik Cloud-tenant met behulp van de registratiesleutel.

  Opmerking: U moet tenantbeheerder zijn om dit te kunnen doen. Als u zelf geen tenantbeheerder bent, vraag uw tenantbeheerder dan om de externe Enterprise Manager-bron aan te maken.
  1. Navigeer in de Qlik Cloud-tenant naar de startpagina van Data Services. Klik in het startmenu op Data Services.
  2. U moet de bron in een ruimte registreren waar de gebruikers van de bron de rol Kan gebruiken hebben.

   • Ga naar een bestaande ruimte waar gebruikers de rol Kan gebruiken hebben, of:

   • Maak een gegevensruimte aan door op Nieuwe maken te klikken en dan Gegevensruimte maken te selecteren. Voer een naam voor de ruimte in en klik op Maken. Wijs aan de gebruikers die toegang tot de bron moeten hebben, de rol Kan gebruiken toe.

  3. Klik op Gegevensbronnen.
  4. Klik op Externe bron voor Enterprise Manager toevoegen.
  5. Voer een weergavenaam en een beschrijving in voor de bron.

   Tip: Het is raadzaam een naam en beschrijving voor de bron te kiezen waaraan u kunt zien met welke Enterprise Manager-server de bron verbonden is. De bron bevat geen andere informatie waarmee de Enterprise Manager-server kan worden geïdentificeerd.
  6. Plak de registratiesleutel in Registratiesleutel.
  7. Klik op Maken.

   De bron is nu aangemaakt in Qlik Cloud, maar u moet de verbinding in Enterprise Manager maken.

 3. Maak de verbinding in Enterprise Manager.

  1. Klik op Instellingen in de Enterprise Manager-menubalk.
  2. Klik op het tabblad Qlik Cloud Services.
  3. Klik op Verbinden

De Enterprise Manager-server is nu verbonden met de Qlik Cloud-tenant. Het dialoogvenster zou nu de status Verbonden moeten tonen, evenals informatie over de verbonden Qlik Cloud-tenant.

U kunt de verbinding verifiëren in de Qlik Cloud-tenant. Controleer dit onder Gegevensbronnen in de ruimte waar u de Enterprise Manager-bron heeft aangemaakt. De door u aangemaakte bron zou nu de status Verbonden moeten hebben.

Nadat de verbinding is gemaakt, wordt er automatisch een gebruiker met de naam Qlik\QCSConnectionBroker aangemaakt in Enterprise Manager. De gebruiker wordt gemachtigd als beheerder op het Enterprise Manager-niveau. Alle aanvragen gedaan door Qlik Cloud aan Enterprise Manager komen van deze gebruiker. We raden u af om de machtiging van deze gebruiker te wijzigen in Enterprise Manager aangezien dit tot fouten in Qlik Cloud kan leiden.

Probleemoplossing verbinding

Als de verbindingsstatus op Verbinding verbroken staat:

 • Controleer of de netwerkverbinding tussen Enterprise Manager en Qlik Cloud werkt.

 • Controleer of de Enterprise Manager-bron in de Qlik Cloud-tenant ingeschakeld is.

 • Controleer of de verbinding met de Qlik Cloud-tenant in Enterprise Manager ingeschakeld is.

Probeer, nadat u gecontroleerd hebt of het netwerk werkt en de bron is ingeschakeld, op Opnieuw te klikken in het tabblad Qlik Cloud Services van de Qlik Enterprise Manager-instellingen.

Als ook het klikken op Opnieuw niet tot de gewenste Verbonden status leidt:

 1. Klik op Registratiesleutel > Nieuwe maken in het tabblad Qlik Cloud Services van de Qlik Enterprise Manager-instellingen.

 2. Klik op Registratiesleutel bekijken en kopiëren.

 3. Ga naar Qlik Cloud en open de bron in  Gegevensbronnen.

  Klik op Registratiesleutel bijwerken, plak de sleutel en klik op Bijwerken.