Ga naar hoofdinhoud

Tabellen genereren en opslaan

U kunt tabellen genereren met behulp van een gegevensasset voor opslag. De gegevensasset voor opslag gebruikt de gegevens die tijdelijk zijn opgeslagen in het tussenopslaggebied van de cloud door een gegevensasset voor tussenopslag. U kunt de tabellen bijvoorbeeld in een analyse-app gebruiken.

U bepaalt welke landingsgegevens u wilt gebruiken door een asset met tijdelijke gegevensopslag te kiezen.

 • Als u gegevens tijdelijk hebt opgeslagen in een Amazon S3-bucket, kunt u QVD-tabellen genereren.

 • Als u gegevens tijdelijk hebt opgeslagen in een Snowflake, kunt u tabellen en weergaven genereren in Snowflake.

De gegevensasset voor tussenopslag moet gecatalogiseerd zijn, en dat betekent dat gegevensassets met de volgende status niet gebruikt kunnen worden.

 • Nieuw

 • Gereed voor uitvoering met een indicatie dat de asset niet gecatalogiseerd is.

Opmerking: Het is niet mogelijk om een gedeeltelijke selectie te maken van de tabellen in de asset met tijdelijke gegevensopslag.

De generering van tabellen bewaken

U kunt de status en voortgang van de generering van tabellen bewaken door op Bewaken te klikken. Wanneer de eerste laadbewerking wordt uitgevoerd, kunt u de voortgang bekijken in Status volledige lading. Wanneer er wijzigingen zijn verwerkt, kunt u ook de status en voortgang van de laatste batch wijzigingen bekijken.

Opmerking: Gegevens afkomstig van alle brontransacties tot op het moment dat wordt weergegeven in Gegevensasset is bijgewerkt tot, zijn beschikbaar voor gebruik vanuit deze gegevensasset. Deze informatie is beschikbaar voor een gegevensasset wanneer alle tabellen zijn geladen en de eerste set wijzigingen is toegepast. Als u hebt gekozen om live weergaven te genereren, kunt u ook kijken wanneer live weergaven worden bijgewerkt.

U kunt de volgende details weergeven voor elke tabel of wijziging:

 • Status

  Dit toont de huidige status van deze tabel of wijziging.

  • Voltooid - de laadbewerking of de wijziging is voltooid.

  • Laden - de tabel of wijziging wordt verwerkt.

  • In wachtrij - de tabel of wijziging wacht op verwerking.

  • Fout - er is een fout opgetreden tijdens de verwerking van de tabel of wijziging.

 • Gestart

  Het tijdstip waarop de laadbewerking of de verwerking van wijzigingen is gestart.

 • Beëindigd

  Het tijdstip waarop de laadbewerking of de verwerking van wijzigingen is geëindigd.

 • Duur

  De duur van de laadbewerking of van de verwerking van wijzigingen in de notatie uu:mm:ss.

 • Verwerkte records

  Het aantal records dat is verwerkt in de laadbewerking of wijziging.

 • Doorvoer (records/seconde)

  De verwerkte hoeveelheid wordt niet bijgewerkt tot de actuele lading is voltooid.

 • Bericht

  Toont een foutbericht als de laadbewerking of de wijziging niet met succes is verwerkt.

De tabellen worden voortdurend bijgewerkt met nieuwe gegevens naarmate het gedeelte met tijdelijke gegevens wordt bijgewerkt door de replicatietaak. Elke batch heeft betrekking op records uit een bepaalde periode. U kunt de periode van de meest recente batch zien in Laatste batch van wijzigingen.

U kunt hier ook de gegevensassetkaart op de startpagina van Data Services voor bekijken. Als Gegevens zijn bijgewerkt met de datum en tijd van de laatste update toont, moeten de tabellen beschikbaar zijn onder Gegevens in de analyse-hub.

Opmerking: Het is niet mogelijk om instellingen of opgenomen gegevensverzamelingen te wijzigen wanneer u bent begonnen met het genereren van tabellen.

Bewerkingen op de gegevensasset voor opslag

U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren op de gegevensasset voor tussenopslag vanuit het assetmenu op de Data Services-startpagina.

 • Openen

  Hiermee wordt de gegevensasset voor opslag geopend. U kunt de tabelstructuur en details over de gegevensasset bekijken en de status voor de volledige laadbewerking en batches van wijzigingen bewaken.

 • Bewerken

  U kunt de naam en de beschrijving van de asset bewerken en tags toevoegen.

 • Stoppen

  U kunt de uitvoering van de gegevensasset stoppen. De gegevensasset gaat niet door met het bijwerken van de tabellen.

 • Hervatten

  U kunt de uitvoering van een gegevensasset hervatten vanaf het punt waar deze was gestopt.

 • Verwijderen

  U kunt de gegevensasset verwijderen.

Tabellen opnieuw laden

U kunt tabellen opnieuw laden op basis van de gegevens in tussenopslag wanneer de gegevensasset geopend is en de app wordt uitgevoerd. Opnieuw laden start als de volgende batch van wijzigingen zijn verwerkt.

Als de gegevens in tussenopslag ouder zijn dan 96 uur, moet u, voordat u deze gegevensasset uitvoert, de tabellen in de gegevensasset voor tussenopslag waarmee deze gegevensasset wordt gevoed, opnieuw laden.

 • Doe het volgende om alle tabellen opnieuw te laden:

  Klik op de knop en vervolgens op Opnieuw laden.

 • Doe het volgende om specifieke tabellen opnieuw te laden:

  1. Open het tabblad Bewaken.

  2. Selecteer de tabellen die u opnieuw wilt laden.

  3. Klik op Tabellen laden.

Als er een fout in de Replicate-taak optreedt, moet u de gegevensasset voor tussenopslag opnieuw laden vanuit de Replicate-taak voordat u een herlaadbewerking kunt uitvoeren in de gegevensasset voor opslag.