Ga naar hoofdinhoud

Een gegevensasset maken om QVD-tabellen te genereren

U maakt een asset voor gegevensopslag aan in de startpagina van Data Services. De gegevensasset voor opslag haalt de gegevens op uit de Amazon S3 bucket, converteert ze naar QVD tabellen en slaat ze op. Tabellen kunnen worden opgeslagen in door Qlik Cloud beheerde opslag of opslag die u zelf beheert. De gegevens worden voortdurend bijgewerkt vanuit de gegevensbron ter plaatse.

 1. Klik op Toevoegen in de startpagina van Data Integration en selecteer Gegevensasset maken.
 2. Vul in de dialoog Gegevensasset maken de volgende velden in:

  • Naam: Naam van de gegevensasset.

  • Ruimte: Specificeer de bestemmingsruimte van het gegevensasset.

  • Type bedrijfsmiddel: Selecteer Opslag (QVD).

  • Selecteer Open om de gegevensasset te openen nadat hij is aangemaakt.

  Klik op Maken als u klaar bent.

 3. Klik op Brongegevens selecteren.

 4. Selecteer welke gegevensasset voor tussenopslag u wilt gebruiken als bron voor de gegevensasset voor opslag en klik op Selecteren. U kunt alleen Amazon S3-gegevensassets voor tussenopslag selecteren.

  Het dialoogvenster Bron- en opslaginstellingen wordt weergegeven.

 5. Bron

  Selecteer de gegevensverbinding naar de Amazon S3-bucket die door de gegevensasset voor tijdelijke opslag wordt gebruikt. Dit is dezelfde bucket als gedefinieerd in het doeleindpunt van de Replicate taak. Voor de verbinding moet leestoegang vanaf de Qlik Cloud-tenant zijn ingesteld.

  Als u geen gegevensverbinding hebt, moet u die maken. Zie Amazon S3 (alleen in het Engels) voor meer informatie.

 6. Opslag

  Selecteer waar u de QVD-tabellen wilt opslaan.

  • Door Qlik beheerde opslag

  • Door klant beheerde opslag

   U kunt de QVD-tabellen opslaan in een Amazon S3-bucket die u zelf beheert. Selecteer een gegevensverbinding met de Amazon S3-bucket die u voor opslag wilt gebruiken. Voor de verbinding moet schrijftoegang vanaf de Qlik Cloud-tenant zijn ingesteld.

   Als u geen gegevensverbinding hebt, moet u die maken. Zie Amazon S3 (alleen in het Engels) voor meer informatie.

 7. Te gebruiken map:

  Selecteer welke map van de opslag u wilt gebruiken voor het bewaren van QVD-tabellen. Als de map niet bestaat, wordt deze gemaakt wanneer u de gegevensasset uitvoert. U kunt de QVD-tabellen opslaan in de hoofdmap van de bucket door Hoofdmap te selecteren.

  Als u Door klant beheerde opslag hebt geselecteerd, moet de mapnaam voldoen aan de Amazon S3-richtlijnen voor naamgeving.

  Waarschuwing: Gebruik geen map waar een andere gegevensasset al gebruik van maakt. U loopt anders het risico dat de twee gegevensassets elkaars QVD-tabellen overschrijven.
 8. Klik op OK om uw instellingen te bevestigen. U kunt nu de tabelstructuur bekijken voordat u begint QVD-tabellen te genereren.

 9. Klik op Opslaan om uw gegevensasset op te slaan.

 10. Klik op Uitvoeren om het genereren van de QVD-tabellen te starten.

De QVD-tabellen worden nu gegenereerd als u een actieve gegevensasset voor tijdelijke opslag heeft gebruikt en de tijdelijke gegevens al volledig heeft laten laden.

Opmerking: Na het uitvoeren van de eerste batch voor elke tabel, wordt een nieuwe kolom met de naam "tijdstempel", die de bijgewerkte tijd van de rij bevat, aan de tabel toegevoegd.

Als er een reeks wijzigingen moet worden doorgevoerd voordat het laden is voltooid, wordt Gegevens zijn bijgewerkt met in de assetkaart niet bijgewerkt totdat het laden is voltooid en de eerste reeks wijzigingen is doorgevoerd.

Ga er bijvoorbeeld vanuit dat u een gegevensasset laadt die een ordertabel met 1 miljoen orders en een tabel voor orderdetails met 10 miljoen orderdetails bevat. Het duurt respectievelijk 10 en 20 minuten voordat de tabellen volledig zijn geladen. De ordertabel wordt het eerst geladen, gevolgd door de orderdetails. Tijdens het laden van de ordertabel wordt een nieuwe order ingevoegd. Dit betekent dat de tabel met orderdetails, wanneer deze wordt geladen, details van de nieuwe order kan bevatten die nog niet bestaan in de ordertabel. Pas als de eerste batch met wijzigingen is toegepast, kunnen de ordertabel en de orderdetailstabel met elkaar gesynchroniseerd en volledig bijgewerkt zijn tot op hetzelfde tijdstip.

U vindt de QVD-tabellen in de Qlik Sense-hub onder Catalogus. Selecteer Gegevens in Typen om de gegevensverzamelingen te zien.