Ga naar hoofdinhoud

De herkomst van gegevens analyseren met impactanalyse

Bekijk de herkomst van gegevensbronnen en apps met impactanalyse. Impactanalyse biedt een grafische weergave van de herkomst van een gegevensverzameling of app door de invoer en uitvoer van gegevens te tonen.

De herkomstgrafiek toont de gegevensstroom van apps en gegevens in uw organisatie. Open de herkomstgrafiek door op te klikken in een app of gegevensverzameling en Impactanalyse te selecteren. U kunt de herkomstgrafiek ook openen vanuit de sectie Details van een gegevensverzameling.

De herkomstgrafiek

A lineage graph showing the dataflow through different nodes

De herkomstgrafiek geeft u een beter idee van hoe gegevens worden gebruikt in apps en gegevensverzamelingen. De grafiek visualiseert apps en gegevensverzamelingen als knooppunten. Elk knooppunt is verbonden door pijlen die de richting van de gegevensstroom aangeven. U kunt bijvoorbeeld zien welke knooppunten voor gegevensverzamelingen worden gebruikt door app-knooppunten en welke app-knooppunten gegevensverzamelingen genereren die door andere apps worden gebruikt. U kunt duidelijk het gebruik en de afhankelijkheden van apps en gegevensverzamelingen zien.

Machtigingen

U moet een app of gegevensverzameling kunnen bekijken om de impactanalyse voor het knooppunt-item te kunnen weergeven. In de herkomstgrafiek kunt u knooppunten zien die bij apps en gegevensverzamelingen horen waar u geen toegang toe hebt, maar die deel uitmaken van de herkomst van het item dat voor analyse is geselecteerd. Van deze knooppunten kunt u de naam bekijken, maar u kunt ze niet openen of details weergeven. U kunt desgewenst de impactanalyse van deze knooppunten weergeven om hun herkomst te bekijken.

Impactanalyse is niet standaard beschikbaar in een tenant en moet beschikbaar worden gemaakt door een tenantbeheerder. Zie: Impactanalyse beheren.

Rollen

De herkomstgrafiek ondersteunt verschillende rollen in uw organisatie.

Gegevensbeheerders

De herkomstgrafiek helpt gegevensbeheerders de herkomst van gegevens te begrijpen zodat het makkelijker wordt om metagegevens toe te voegen en kwaliteitsproblemen op te lossen. De grafiek kan de operationele efficiëntie verbeteren, zodat u gemakkelijker pijplijnen, gebruik en potentiële duplicaties van gegevensverzamelingen kunt identificeren.

App-ontwikkelaars en gegevensmodeleerders

De herkomstgrafiek bevordert vertrouwen en inzicht in gegevensbronnen. Bekijk de volledige geschiedenis van een gegevensverzameling, welke applicaties er gebruik van maken en identificeer nieuwe informatie die van een bestaande gegevensverzameling is afgeleid. Krijg het vertrouwen dat de gegevens geschikt zijn voor uw app of gegevensmodel.

De herkomstgrafiek

De herkomstgrafiek geeft knooppunten weer in de herkomst van een gegevensbron. Elk knooppunt vertegenwoordigt een stap in de herkomst van de geselecteerde gegevensverzameling of app . Deze herkomstinformatie wordt telkens gecompileerd wanneer een app gegevens laadt of opnieuw laadt. Als uw app niet recent opnieuw is geladen, is de herkomst mogelijk onvolledig of onjuist.

De volgende knooppunttypen worden weergegeven in het herkomstdiagram:

 • Gegevensverzameling Gegevensverzamelingen zijn gegevensbronnen, zoals connectors of gegevensbestanden. Gegevensverzamelingen zijn vaak gegevensbronnen die aan een ruimte zijn toegevoegd of die vanuit een app zijn gegenereerd als een QVD-bestand. Gegevensverzamelingsknooppunten tonen de locatie van de gegevensverzameling en geven aan of deze zich in een gedeelde of een beheerde ruimte bevindt.

 • App: App-knooppunten vertegenwoordigen analytische Qlik Sense-apps die de gegevensbronnen in de herkomst gebruiken. App-knooppunten tonen de app-naam en locatie van de app als QCS (Qlik Cloud).

De knooppunten die beschikbaar zijn in een herkomstgrafiek, zijn een weergave van de invoer naar uw geselecteerde gegevensverzameling of app, of van de uitvoer uit uw gegevensverzameling of app.

Selecteer een gegevensverzameling of app en duid het aan als het hoofdknooppunt voor impactanalyse. Dit wordt in de herkomstgrafiek gemarkeerd met een donkergrijze rand.

Een hoofdknooppunt

The root node of a lineage graph, with a dark grey border.

De herkomstgrafiek toont het totaal van het aantal invoer- en uitvoerknooppunten van het hoofdknooppunt. Invoerknooppunten zijn knooppunten stroomopwaarts van het hoofdknooppunt. Vaak voorkomende invoerknooppunten zijn gegevensbronnen die door het hoofdknooppunt worden gebruikt of apps die gegevensverzamelingen produceren die door het hoofdknooppunt worden gebruikt. Uitvoerknooppunten zijn knooppunten stroomafwaarts van het hoofdknooppunt. Vaak voorkomende uitvoerknooppunten zijn apps die het hoofdknooppunt gebruiken als een gegevensbron of gegevensverzamelingen die door het hoofdknooppunt worden uitgevoerd.

Selecteer een knooppunt door erop te klikken. Wanneer een knooppunt is geselecteerd, wordt de herkomst van dat knooppunt gemarkeerd in groen en kunt u de beschikbare details van het knooppunt bekijken.

Gemarkeerde herkomst van een geselecteerd knooppunt met details

A node has been selected, showing its complete lineage through the other nodes highlighted in green.

Knooppuntdetails

De details die u kunt zien zijn afhankelijk van uw toegang tot die app of gegevensverzameling. Details kunnen de volgende informatie tonen:

 • Naam

 • Beschrijving

 • Extra info

 • Locatie

 • Ruimte

 • Eigenaar

 • Maker

 • Laatst gewijzigd

Als u geen machtiging hebt om de app of gegevensverzameling weer te geven, kunt u alleen de naam zien.

Navigeren in de herkomstgrafiek

Klik en sleep om te navigeren in de herkomstgrafiek. U kunt ook de navigatieknoppen gebruiken. U kunt op de knop Home klikken om de herkomstgrafiek te centreren op het hoofdknooppunt. Gebruik de knoppen Terug en Verder om door uw selecties te bewegen.

Navigatie in de herkomstgrafiek

Navigation buttons for the lineage graph.

Als u het te analyseren hoofdknooppunt wilt wijzigen, selecteert u een knooppunt en selecteert u vervolgens Impactanalyse in het detailvenster.

U kunt de herkomstgrafiek filteren om alleen invoer of uitvoer van het hoofdknooppunt weer te geven. Zoek naar specifieke knooppunten met behulp van het zoekvak.

Zoekvak en de in- en uitvoerfilters

The lineage graph search box and input and output filters.

Grote groepen knooppunten in dezelfde positie in de herkomstgrafiek kunnen worden samengevouwen in een groep. U kunt deze uitvouwen om alle knooppunten weer te geven. U kunt ook een knooppunt in een samengevouwen groep weergeven door ernaar te zoeken.

Knooppunten met daaronder samengevouwen knooppunten

Nodes with collapsed nodes beneath. The collapsed nodes are hidden beneath a Show more option.

Beperkingen

Impactanalyse en de herkomstgrafiek hebben de volgende beperkingen:

 • Voor apps die na de vrijgave van impactanalyse in Qlik Sense SaaS niet opnieuw zijn geladen, is volledige herkomstinformatie mogelijk pas beschikbaar nadat ze opnieuw zijn geladen. De details voor sommige knooppunten kunnen beperkt zijn als ze niet zijn geladen nadat impactanalyse werd ingeschakeld voor uw tenant.

 • Knooppuntdetails voor gegevensverzamelingen buiten uw tenant, zoals SQL Server- of Google Drive-verbindingen, zijn beperkt tot het type en de naam van de gegevensverzameling. Voor REST-verbindingen wordt alleen aangegeven dat het REST-gegevens betreft.

De herkomstgrafiek gebruiken

Houd de bron en het gebruik van gegevens bij. Tracering van de herkomst van gegevens geeft u meer inzicht in waar gegevens vandaan komen en hoe de gegevens door uw organisatie worden verplaatst en gebruikt.

App-ontwikkelaars kunnen de herkomstgrafiek gebruiken voor een groter vertrouwen in en beter begrip van gegevensbronnen. Krijg antwoord op vragen zoals de volgende:

 • Waar komt deze gegevensverzameling vandaan?

 • Welke applicaties gebruiken deze gegevensverzameling?

 • Zijn er andere gegevensverzamelingen die zijn afgeleid van deze gegevensverzameling?

App-ontwikkelaars kunnen meerdere gegevensverzamelingen vinden die betrekking hebben op een vakgebied. Door te kijken naar de herkomst van de gegevensverzameling kunt u zien waar deze vandaan komt en welke andere apps gebruikmaken van de gegevens.

Een gegevensbeheerder kan de herkomstgrafiek gebruiken om de operationele efficiëntie, samenwerking en kwaliteit van gegevens te verbeteren. Krijg antwoord op vragen zoals de volgende:

 • Welke gegevensverzamelingen worden niet gebruikt in apps?

 • Welke gegevensverzamelingen zijn mogelijk duplicaten?

 • Kunnen de gegevenspijplijn en transformaties worden vereenvoudigd?

 • Wat zijn de gevolgen stroomafwaarts van een wijziging in een gegevensverzameling op een willekeurig punt in de gegevenspijplijn?

Voorbeeld: Gegevensverzamelingen zoeken met de herkomstgrafiek

Uw gegevensbeheerder stelt u als app-ontwikkelaar mogelijk gegevensverzamelingen ter beschikking op basis waarvan u apps kunt ontwikkelen. In dit voorbeeld zei de gegevensbeheerder dat u QVD-bestandsuitvoer van de app QVD Output-2 kon gebruiken. Als u naar de gedeelde ruimte kijkt waar QVD-bestandsuitvoer wordt opgeslagen, is het u niet onmiddellijk duidelijk welke gegevensverzamelingen u moet gebruiken.

Ruimte met QVD-uitvoer

The QVD Output space, showing all the QVD files sotre in it. Many are similarly named.

Klik op de knop voor een van de gegevensverzamelingen, in dit geval EmployeeData, en selecteer Impactanalyse.

Een impactanalyse van EmployeeData

Impact analysis of the QVD file EmployeeData.

Door stroomopwaarts te gaan in de herkomst, ziet u dat deze gegevensverzameling een uitvoer is van QVD Output-2. Selecteer QVD-Output 2 en bekijk de impactanalyse hiervoor.

Impactanalyse voor QVD-Output-2

The impact analyiss of the app QVD-Output2

U kunt nu alle uitvoer van QVD-Output-2 zien en daarmee achterhalen welke gegevensbronnen u moet gebruiken in uw app.

Voorbeeld: Problemen met gegevens in een herkomstgrafiek vaststellen

Een klant die een van uw apps, App7, gebruikt, heeft gerapporteerd dat sommige gegevens in de app verouderd lijken te zijn. Alles lijkt goed wanneer u het load-script uitvoert, dus opent u Impactanalyse voor de app en kijkt u welke invoer de app krijgt. Wanneer u de details van elk van de bronbestanden van QVD bekijkt, ziet u dat een ervan, Support, al zeven dagen niet meer is geladen.

Details van Support

Details in lineage graph for the node Support.qvd. In the details, you can see that it was last modified 7 days ago.

U kunt zien wie de app-eigenaar is en hem of haar vragen de zaak verder te onderzoeken.

Voorbeeld: Impacts stroomafwaarts vaststellen

Als gegevensbeheerder wilt u updates aanbrengen in het load-script en in de uitvoer van een oudere app die connectorgegevens verwerkt. Met een impactanalyse van de verwerkings-app, QVD-Output-1, kunt u vaststellen welke impact deze wijzigingen stroomafwaarts hebben en welke uitvoer nog in gebruik is.

Impactanalyse van QVD-Output-1

An impact analysis of the app QVD-Output-1.

Stroomafwaarts zijn er verschillende apps die gebruikmaken van uitvoer van QVD-Output-1. Selecteer de apps om de app-eigenaren te vinden.

Details of App1

The details for the app App1. This app uses a large number of qvds output from QVD-Output-1.

Voordat u de geplande wijzigingen aanbrengt, moet u de app-eigenaren spreken om er zeker van te zijn dat de geplande wijzigingen geen gevolgen hebben voor de functionaliteit van de apps.

Voorbeeld: Identificeren van redundanties in de gegevenspijplijn

Als gegevensbeheerder besluit u de gegevenspijplijn te onderzoeken om te kijken of die kan worden vereenvoudigd en geconsolideerd. U weet dat er twee apps zijn die gegevens van een van uw connectors verwerken. Selecteer een van de apps voor impactanalyse en selecteer vervolgens de gegevensconnector om de impactanalyse ervan weer te geven.

Impactanalyse van de gegevensconnector

An impact anaylsis of the node of the data connection, showing the full scope of the downstream data lineage. There are two apps using this data source to output a large number of QVD files that are used by 4 apps.

Er zijn twee verwerkings-apps die QVD's van deze connector uitvoeren. Er is een zekere mate van overeenkomst tussen de uitvoer van de twee apps. Mogelijk zijn er redundanties die kunnen worden geconsolideerd in één enkele verwerkings-app, wellicht met minder uitvoer. Onderzoek deze apps en hun uitvoer grondiger om te zien of ze kunnen worden gestroomlijnd.