Ga naar hoofdinhoud

Details van gegevensverzamelingen bekijken

OP DEZE PAGINA

Details van gegevensverzamelingen bekijken

Details van gegevensverzamelingen dienen als informatie-overzicht voor uw gegevens. Eigenschappen en labels die door gebruikers zijn gedefinieerd staan ook in dit overzicht, samen met metagegevens als grootte, eigenaar, bestandstype en gemaakte en laatste gewijzigde tijdstempels.

Vanuit het tabblad Introductiepagina in de hub, navigeert u naar Uw gegevens; of ga naar Catalogus en filter op TypenGegevens.

Klik op Gegevensverzameling openen om details weer te geven

Als u met de muis op een tegel van een gegevensverzameling gaat staan in het tabblad Introductiepagina wijzigt het pictogram van de indeling van het gegevensbestand (bijvoorbeeld: .XLSX) in de knop Gegevensverzameling openen. De naam van het bronbestand wordt eronder weergegeven. De gegevensbestanden krijgen de naam van het originele gegevensbestand en deze naam kan worden bewerkt.

Selecteer Gegevensverzameling openen om Details weer te geven.

In deze weergave worden relevante metagegevens weergegeven, zoals bestandstype, aantal rijen en aantal velden. Toegepaste labels en eigenschappen worden ook weergegeven.

Details van gegevensverzamelingen
Details van gegevensverzamelingen
Details Beschrijving
Type Objecttype (bijvoorbeeld: gegevensverzameling)
Bron Originele naam van het gegevensbestand (bijvoorbeeld: MyVolumes.txt)
Maker De naam van de gebruiker die de gegevens heeft geüpload (bijvoorbeeld: TW Tom Walden)
Bestandstype Type bestandsindeling (bijvoorbeeld: .TXT)
Ruimte De naam van de doelruimte (bijvoorbeeld: Persoonlijk)
Aanmaakdatum Tijdstempel van het moment dat de gegevensverzameling werd gemaakt (bijvoorbeeld: Feb 18, 2021 7:21 PM)
Grootte Bestandsgrootte (bijvoorbeeld: 555,9 KB)
Eigenaar De maker of gebruiker waarmee de gegevensverzameling is gedeeld (bijvoorbeeld:  JS Jan Smith)
Wijzigingsdatum

Tijdstempel van het laatste moment dat de gegevensverzameling is gewijzigd (bijvoorbeeld: Feb 18, 2021 7:21 PM)

Eigenschappen

(optioneel) Eigenschappen die zijn toegepast (bijvoorbeeld: PHI (Personal Health Information Ja))

Labels Metatags die zijn toegepast worden weergegeven (bijvoorbeeld: tag1, tier3, upgrade, enzovoort)

Machtigingen

Machtigingen zijn vereist in een ruimte om gegevensverzamelingen en de details ervan te bekijken. Beide acties zijn gekoppeld aan de machtiging Gegevensbron bekijken en gebruiken. Ga voor meer informatie naar Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren of Rechten in beheerde ruimtes beheren.

 • Gegevensverzamelingen weergeven > Gegevensbron bekijken en gebruiken
 • Details weergeven > Gegevensbron bekijken en gebruiken
Opmerking: Tenantbeheerders kunnen gegevensverzamelingen en de details van gegevensverzamelingen die tot andere ruimten behoren bekijken, maar ze kunnen geen eigenschappen toevoegen en de optie App op basis van gegevens maken niet gebruiken. Ook kunnen ze optie Profileren niet gebruiken voor de gegevensverzamelingen.

Opties

Selecteer het menu pictogram menu Meermet de volgende opties:

 • Toevoegen aan verzameling Verzamelingen zijn organisaties van objecten in de cloudhub. Selecteer deze optie om het volgende te doen:
  • Zoeken naar een verzameling
  • Verzameling maken
  • Toevoegen aan een verzameling
  Selecties die u hier maakt worden weergeven in het tabblad Verzamelingen.
 • App op basis van gegevens maken: Zie App op basis van gegevens maken

 • Profielgegevens: Zie Gegevens profileren

 • Bewerken: Selecteer om Naam, Beschrijving of Labels te bewerken. Zie Labels toevoegen aan gegevensverzamelingen

Voorbeeld