Ga naar hoofdinhoud

Eigenschappen van gegevensverzamelingen configureren

OP DEZE PAGINA

Eigenschappen van gegevensverzamelingen configureren

Eigenschappen kunnen worden toegepast op gegevensverzamelingen om ze te koppelen aan specifieke standaarden voor data compliance. Dit is een belangrijke functie voor gegevensbeheerders die verantwoordelijk zijn voor het beveiligen van gegevens en moeten zorgen dat er wordt voldaan aan de regionale en industriespecifieke vereisten voor privacy.

Vanuit het tabblad Introductiepagina in de hub, navigeert u naar Uw gegevens; of ga naar Catalogus en filter op TypenGegevens.

  1. Selecteer Gegevensverzameling openen en ga naar het tabblad Eigenschappen. Eigenschappen die al op de gegevensverzameling zijn toegepast, worden in de lijst weergegeven.

  2. Selecteer Eigenschap toevoegen om beschikbare eigenschappen te bekijken of toe te passen.

  3. Applying properties to a dataset

  4. Selecteer de gewenste eigenschap zodat deze verschijnt in de eigenschappenlijst van de desbetreffende gegevensverzameling. Nadat de lijst is ingevuld, worden de te selecteren waarden voor de eigenschappen (Ja/Nee) weergegeven. Selecteer aanvullende eigenschappen die van toepassing zijn en geef een waarde voor de desbetreffende eigenschap op. Houd er rekening mee dat deze eigenschappen gedurende dit proces op basis van gebruikers worden gedefinieerd. De gegevens worden niet automatisch geïdentificeerd om in deze categorieën te worden opgenomen.

     

    De laatste eigenschap is een aangepaste eigenschap die wordt weergeven als Onderwerp. Als u een aangepaste eigenschap wilt toepassen op de gegevensverzameling, selecteer dan deze eigenschap en voer een beschrijvende waarde in om de gegevensverzameling te identificeren voor dit beleid of deze groep. Zodra deze eigenschappen en de gekoppelde waarden zijn toegepast, worden de eigenschappen en waarden weergegeven op de pagina Details van elke gegevensverzameling. U kunt bijvoorbeeld Onderwerp kiezen en dit beschrijven met de waarde "oorspronkelijk". Nadat u klaar bent, geeft de detailpagina "Onderwerp" weer met "oorspronkelijk" als de waarde.

Machtigingen

Machtigingen zijn vereist voor het bewerken en toepassen van eigenschappen. Zoek naar de machtiging Eigenschappen voor gegevensbronnen bewerken en toepassen in de ruimte voor details in deze onderwerpen: zie Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren of Rechten in beheerde ruimtes beheren.

Voorbeeld