Ga naar hoofdinhoud

App-eigenaren wijzigen

Tenantbeheerders kunnen in de Management Console de eigenaar van een app wijzigen.

Do the following:

  1. Selecteer in de Management Console op het tabblad Bron van de pagina Apps één of meer apps.
  2. Klik op Eigenaar wijzigen in de rechterbovenhoek.
  3. Selecteer in het dialoogvenster Eigenaar wijzigen de gebruiker die u wilt toewijzen als eigenaar van de app. Klik op Toepassen.