Ga naar hoofdinhoud

Impactanalyse beheren

Impactanalyse geeft gebruikers een grafische weergave van de herkomst van een gegevensverzameling of app.

Impactanalyse toont de gegevensstroom naar en van apps en gegevensverzamelingen in een herkomstgrafiek. De herkomstgrafiek toont de gegevensverzameling of app als een knooppunt met de invoer en uitvoer ervan als andere knooppunten die gekoppeld zijn door pijlen die de stroom van de gegevensherkomst weergeven. Zie De herkomst van gegevens analyseren met impactanalyse (alleen in het Engels) voor meer informatie over impactanalyse.

Elk knooppunt vermeldt de naam van de gegevensverzameling of app in de gegevensherkomst. Gebruikers kunnen knooppunten selecteren om details en metagegevens te bekijken voor de knooppunten waar ze in hun ruimtes weergavetoegang voor hebben.

Waarschuwing:

U moet geen impactanalyse inschakelen als gegevensverzamelingen of apps gevoelige informatie in hun naam hebben.

Impactanalyse voor elke app en gegevensverzameling wordt gemaakt als apps gegevens laden. Afhankelijk van planningen voor het opnieuw laden van de app kan het nadat impactanalyse voor een tenant is aangezet enige tijd duren voordat herkomstgrafieken beschikbaar zijn.

  1. Ga naar Configuratie > Instellingen > Functiebeheer.

  2. Klik op Impactanalyse inschakelen om impactanalyse in te schakelen in de tenant.