Ga naar hoofdinhoud

Gegevensbeveiliging

Een belangrijke pijler van Forts-architectuur is voorkomen dat klantgegevens via het internet bij door Qlik gehoste services terechtkomen. Als u Qlik Forts gebruikt om verbinding te maken met uw privégegevensbronnen, verzendt Forts de gegevens niet vanuit die bronnen, of de referenties voor die gegevensbronnen, naar door Qlik gehoste services of services van derden.

Voer opdrachten uit en beheer gegevens die zijn verzonden vanuit Forts

Voer opdrachten uit en beheer gegevens, maar niet klantgegevens die zijn verzonden vanuit Forts

Sommige gegevens worden verzonden vanuit een fort naar door Qlik gehoste services, hoofdzakelijk voor opdrachten en beheer, zoals de autorisatie van toegang tot uw gegevens, het maken van een responsieve ervaring voor gebruikers die door de gegevens navigeren en om te bepalen of een update van het fort is vereist.

Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn:

  • App-namen

  • Id's van gebruikers die de apps openen

  • Versies van software en services