Ga naar hoofdinhoud

Verificatie en autorisatie

Ervan uitgaand dat de browser van de gebruiker direct verbinding probeert te maken met een fort, zoals u hebt gezien in de vorige sectie over Communicatiebeveiliging, hoe kan het fort de gebruiker dan verifiëren? Moet deze direct verbinding maken met de identiteitsprovider van de klant (IdP), net zoals Qlik Cloud dat doet om gebruikers te verifiëren? Gelukkig niet, want dit zou betekenen dat het fort een client moet zijn van de IdP van de klant. Daarvoor zou een aanvullende installatie zijn vereist, wat mogelijk leidt tot extra operationele problemen.

In plaats daarvan voert de client de verifcatie direct uit met de IdP van de klant, en wanneer de client verbinding maakt met een fort, voert het fort een verificatie uit met een Qlik Cloud OAuth-server, die in staat is om de gebruikers te identificeren die al door de IdP van de klant is geverifieerd.

Verificatie van de gebruiker in Forts

Hoe gebruikersverificatie werkt in Forts