Ga naar hoofdinhoud

Functies van Qlik Sense GeoOperations

OP DEZE PAGINA

Functies van Qlik Sense GeoOperations

Qlik Sense GeoOperations is een toolbox met functies waarmee geografische analyses kunnen worden uitgevoerd in Qlik.

Hier is een lijst met functies, bewerkingen en ondersteunde indelingen.

Functies

 • Beschikbaar in de scripttaal in Qlik Cloud met een licentie voor een uitbreidingsmodule.

 • Extraheert ruimtelijke relaties zodat deze kunnen worden verwerkt door Qlik.
 • Opzoeken van locaties tijdens het laden (als alternatief voor opzoeken tijdens de presentatie van de gegevens in het kaartdiagram).
 • Aggregatie van punten in clusters of opslaglocaties.
 • Locaties specificeren als:
  • Punt, lijn of gebiedsgeometrieën in dezelfde indeling als QlikGeoAnalytics en Qlik Sense
  • De velden Breedtegraad en Lengtegraad:
  • Benoemde punten of gebieden
 • Laden van geografische gegevens in meerdere indelingen.
 • Gebruik van bewerkingen op gegevens die al zijn geladen in Qlik.

Geometrische bewerkingen

 • Closest – Vindt de N meest dichtbije objecten in een gegevensverzameling die dichterbij zijn dan een specifieke afstand van elk object in een andere gegevensverzameling. Gebruikt en berekent directe afstanden of afstanden via wegen.
 • Intersects – Vindt elkaar kruisende objecten in twee gegevensverzamelingen. Deze functie berekent ook hoeveel gebieden elkaar kruisen.
 • Dissolve – Maakt aangepaste gebieden, bijvoorbeeld Regio A = Postcodes 1, 2, 5. Regio B = Postcodes 3, 4, 6.
 • Within – Maakt relaties tussen alle items in een tabel die zich bevinden in gebieden die zijn gespecificeerd in een andere tabel.
 • Simplify – Generaliseert geometrieën zodat deze er beter uitzien en sneller zijn in het gebruik in meer uitgezoomde schaalgrootten. De meeste externe gegevens vereisen de functie Simplify voor gebruik.

Aggregatiebewerkingen

 • Cluster – Groepeert punten die zich binnen een gespecificeerde drempelafstand bevinden. Nuttig voor gegevensverzamelingen die een groot aantal punten bevatten.
 • Binning – Een andere methode van clustering die hexagonale of rechthoekige bins gebruikt.

Op route gebaseerde bewerkingen

 • Closest – Vindt de N meest dichtbije objecten in een gegevensverzameling die dichterbij zijn dan een specifieke afstand van elk object in een andere gegevensverzameling. Gebruikt en berekent directe afstanden of afstanden via wegen.
 • Routes – Ophalen van routes en afstanden tussen startpunten en bestemmingspunten in een gegevensverzameling.
 • TravelAreas – Ophalen van de gebieden die binnen een bepaalde tijd of afstand bereikbaar zijn vanaf startpunten in een gegevensverzameling. De standaardwaarde is reizen via wegen, maar directe afstanden is ook een optie.

Opzoekbewerkingen

 • AddressPointLookup – Ophalen van het punt van een adres, ook wel forward geocodering geheten. Vereist een afzonderlijke Qlik GeoCoding-licentie.
 • PointToAddressLookup – Ophalen van het adres dat zich dicht bij een punt bevindt, ook wel reverse geocodering geheten. Vereist een afzonderlijke Qlik GeoCoding-licentie.
 • IpLookup – Als u IP-adressen in uw gegevens hebt, kunt u deze gebruiken als geografische locaties

Andere bewerkingen

 • Load – Gegevens laden uit alle ondersteunde gegevensbronnen (bijvoorbeeld shape-bestanden, GeoJSON enzovoort)

Gegevensbronindelingen

 • Geladen tabellen – Bewerkingen zijn van toepassing op tabellen die zijn geladen in Qlik
 • QlikGeoAnalytics-locatiedatabase – Biedt toegang tot miljoenen punten en gebieden zoals landen, bestuursdistricten, steden en postcodes
 • ESRI Shape-bestand – Waarschijnlijk de meest voorkomende indeling voor geografische bestanden
 • ESRI JSON – Voor gemakkelijke toegang tot services in ArcGIS Server
 • GeoJSON – Op JSON gebaseerde indeling voor geografische gegevens
 • Gescheiden tekstbestanden – eenvoudige tekstbestanden zoals CSV