Ana Sayfa

Geliştiriciler İçin QlikView yardımı

QlikView platformu, QlikView uygulamasını genişletmenize ve özelleştirmenize olanak sağlayan zengin bir API ve SDK kümesini ortaya çıkarır.

QlikView uygulamasını genişletme

QlikView birçok farklı yolla genişletilebilir. QVX SDK'sı ile kendi veri bağlayıcınızı oluşturabilir veya standart web teknolojilerini temel alarak özel görselleştirmeler veya kullanıcı arayüzü bileşenleri olan nesne uzantıları oluşturabilirsiniz. Ayrıca, belge çapında QlikView davranışını değiştirebilen belge uzantıları oluşturabilirsiniz.

Bunun da ötesinde, QlikView OCX kullanarak bağımsız Windows uygulamaları oluşturabilir ve QlikView Workbench ile .NET kontrollerini kullanarak genel Internet web siteleri oluşturabilirsiniz.

Özel bağlayıcılar oluşturma

QlikView platformu, Qlik data eXchange (QVX) SDK'sını kullanarak özel veri kaynaklarını entegre etmenize olanak sağlar. Mantığı özel bir bağlayıcı kapsamına sokar ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

QlikView Workbench

QlikView Workbench, QlikView AJAX istemcisi ile çözümler oluşturmak için kullanılır. Microsoft Visual Studio ile birlikte kullanıma yönelik bir geliştirme alet kutusu olup, web sitelerinin ve uzantı nesnelerinin geliştirilmesi için kontroller ve şablonlar içerir.

Uzantılar oluşturma

QlikView uzantısı, verilerinizi gördüğünüz şekilde görselleştirmenizi sağlar. Uzantılarla, doğrudan QlikView içinden tam etkileşimli özel görselleştirmeler kullanılabilir. Uzantılar, örneğin doğrudan QlikView uygulamanızın içinden, başka bir QlikView nesnesinde olduğu gibi bir eşleme veya etiket bulutu oluşturmanızı ve kullanmanızı sağlar.

Karma ortamlar oluşturma

Web geliştirme bağlamında karma ortam (mashup), tek bir grafik arayüzünde görüntülenen tek bir yeni hizmet oluşturmak için birden fazla kaynaktan gelen içeriği kullanan bir web sayası veya web uygulamasıdır.

Windows uygulamaları oluşturma

QlikView OCX, yazılım üreticileri tarafından OEM temelinde geliştirilen konak uygulama programlarına eklemek üzere QlikView programını içeren bir ActiveX denetimidir. QlikView OCX, QlikView Server ortamında belgeleri açmak veya belge dosyalarını doğrudan bir masaüstü istemcisi olarak açmak için kullanılabilir.

Otomasyon ve makrolarla QlikView kullanımı

QlikView, bir Otomasyon arayüzüyle donatılmıştır (Otomasyon daha önce OLE Otomasyonu olarak bilinmekteydi). Bu arayüz, harici bir programın veya dahili bir makronun QlikView uygulamasına erişmesine ve bu uygulamayı kontrol etmesine olanak tanır.