Startsida

Kom igång

Skapa och utforska datavisualiseringar

Börja skapa din första app och visualisering med hjälp av Qlik Sense. Använd introduktionskurser, videor och demonstrationer för att lära i egen takt.

Driftsätta

Planera dina driftsättningar (endast på engelska)

För att göra mesta möjliga av din Qlik Sense-driftsättning kan du lära dig mer om arkitekturen, driftsättningsmöjligheterna, säkerhetsaspekter, loggning och licensering.

Molndriftsättningar (endast på engelska)

Ta reda på hur du använder Qlik Deployment Console (QDC) för att skapa och hantera Qlik Sense-platser som driftsätts i molnbaserade datormiljöer.

Administrera

Hantera en Qlik Sense-webbplats (endast på engelska)

Lär dig att konfigurera och hantera en Qlik Sense-webbplats med hjälp av Qlik Management Console (QMC).

Övervaka en Qlik Sense-webbplats (endast på engelska)

Qlik Management Console (QMC) innehåller ett antal appar för övervakning av systemprestanda och användning på en Qlik Sense-webbplats.