Upptäck och analysera

När du har skapat din app och läst in data i den kan du börja använda den för data discovery och analys.

Rutinmässig analys

Det här är en typisk rutinanalys som används för att regelbundet följa upp nyckeltal. Här är några exempel på KPI:er som det kan vara värt att hålla ett öga på:

  • den totala försäljningen mot kvoten varje morgon
  • den totala försäljningen mot den totala försäljningen under samma period föregående år
  • order som är placerade men ännu inte levererade i slutet av veckan
  • försäljning per region en viss dag varje månad

Utforskande analys

Ibland när du analyserar data kommer du på att något saknas i appen som du har tillgång till. Även om Qlik Sense låter dig filtrera data effektivt genom att göra flera val kanske du vill anpassa de befintliga visualiseringarna, dimensionerna eller måtten för att kunna utforska data och på så sätt få nya kunskaper.

Skapa en visualisering

Du kan även utföra några utforskande analyser genom att skapa egna visualiseringar eller genom att återanvända originalvisualiseringar som innehåller exakt de mått och dimensioner som du är intresserad av.

Interagera med visualiseringar

Du kan göra upptäckter bland dina data när du interagerar med visualiseringarna. Du kan gå ned på detaljnivå i olika data och få nya insikter medan du filtrerar fram data för olika områden. Det vanligaste sättet att begränsa dataurvalet är att göra urval antingen i filterrutor eller direkt i visualiseringarna.

Utforska med urval

Du kan utforska genom att göra urval i visualiseringar, och få ytterligare hjälp av urvalsraden. Du kan även använda det smarta sökverktyget för att söka igenom alla data i appen.

Hålla reda på data med hjälp av bokmärken

Du kan använda bokmärken för att spara urvalstillstånd som du ofta får. Detta gör det enklare hitta dem igen.

Felsökning – Upptäck

Lös vanliga problem som kan uppstå när data upptäcks och analyseras i Qlik Sense.