Välkommen till hjälpen för Qlik Sense

Vad är Qlik Sense?

Ta reda på mer om Qlik Sense-produktserien, få en rundtur i Qlik Sense och se system- och webbläsarkraven.

Skapa och samarbeta i molnet

Qlik Sense Cloud används för att skapa och dela appar, så att du kan samarbeta med andra och göra gemensamma dataupptäckter.

Skapa

Skapa appar som du kan använda själv och dela med andra. Lägg till data i apparna och skapa visualiseringar för att visa data på ett meningsfullt sätt.

Upptäck

När data har lagts till och visualiseringar har skapats är apparna redo för dataupptäckter och analyser.

Samarbeta

Qlik Sense har utvecklats med samarbete i åtanke Här finns verktyg som kan användas till att skapa och bygga upp en gemensam kunskapsbas för att stötta beslut och påverka andra.

Navigera och interagera

Bekanta dig med Qlik Sense-användargränssnittet för både redigering och analyser och ta reda på hur du interagerar med appar, data och visualiseringar.

Driftsätta och installera

Planera och driftsätt Qlik Sense Enterprise-installationer. Skapa och hantera Qlik Sense-platser som har driftsatts i molndatormiljöer.

Administrera

Hantera och övervaka Qlik Sense-platser med hjälp av Qlik Management Console (QMC). Felsök ett Qlik Sense-system med hjälp av informationen i de loggar som skapas av Qlik Sense-tjänsterna.

Utöka och anpassa Qlik Sense(endast på engelska)

Qlik Sense-produktserien bygger på Qlik Analytics Platform. Plattformen innehåller en mängd API:er som du kan använda för att utöka och anpassa Qlik Sense för en rad olika ändamål, såsom att bygga egna webbprogram för driftsättning i extranät och på internet.