Qlik Sense-hjälp

I hjälpen för Qlik Sense kan du läsa om hur du installerar, driftsätter, arbetar med och administrerar Qlik Sense.

Komma igång

Qlik Sense

Kom snabbt igång med den här introduktionen till vad Qlik Sense är och hur du kan arbeta med den.

Qlik Sense Cloud

En introduktion till Qlik Sense Cloud. Dela dina insikter med andra, var som helst.

Arbeta med Qlik Sense

Här kan du läsa om hur du skapar och bygger appar och förbereder dem för andra användare. Avsnitten handlar bland annat om hur du laddar data till en app, hur du skapar visualiseringar för att visa dina data, hur du utforskar och upptäcker med en app och mycket annat.

Driftsätta Qlik Sense

I det här avsnittet lär du dig hur du planerar, driftsätter och startar en Qlik Sense-lösning.
Du får även veta hur du underhåller din installation, exempelvis genom att uppdatera, reparera eller anpassa den.

Administrera Qlik Sense

I det här avsnittet finns information om hur du konfigurerar, underhåller, bevakar och hanterar en Qlik Sense-installation.
Du hittar även information om hur du hanterar och bevakar de olika Qlik Sense-resurserna med Qlik Management Console (QMC).

Utöka Qlik Sense

I Qlik Sense hittar du även ett stort antal API:er och SDK:er som du kan använda för att utöka och anpassa Qlik Sense för olika ändamål, som att bygga egna visualiseringar och kombinationsprogram, samt verktyg för servrar, klienter och kopplingar.

Besök hjälpplatsen för utvecklare och se hur du kan använda dessa API:er och SDK:er.