Svenska Qlik Sense Cloud

Startsida

Kom igång med Qlik Sense Cloud

Lär dig vad du kan göra med Qlik Sense Cloud och kom igång med att skapa din första enkla app.

Qlik Sense Cloud Business

Skapa appar och hantera datafiler tillsammans med dina kollegor i en grupparbetsyta, och dela resultaten i en gruppström.

Skapa appar och visualiseringar

Skapa appar som du kan använda själv och dela med andra. Lägg till data i apparna och skapa visualiseringar för att visa data på ett meningsfullt sätt.

Upptäck dina data

När data har lagts till och visualiseringar har skapats är apparna redo för datautforskning och analyser.

Administrera din molnmiljö

Styr åtkomsträttigheter för molngruppmedlemmar, hantera ditt molnkonto och din molnprenumeration.