Startsida

QlikView-hjälp för utvecklare

QlikView-plattformen ger tillgång till ett stort antal API:er och SDK:er som låter dig utöka och anpassa QlikView.

Utöka QlikView

QlikView kan utvidgas på flera olika sätt. Du kan skapa en egen dataanslutning med QVX SDK eller skapa objektkomplement, det vill säga anpassade visualiseringar eller komponenter i användargränssnittet, baserat på standardwebbtekniker. Du kan även skapa dokumentkomplement som kan ändra hela dokumentets beteende i QlikView.

Vidare kan du bygga fristående Windows-program med hjälp av QlikView OCX och du kan bygga offentliga webbplatser på Internet med .NET-kontroller i QlikView Workbench.

Bygga anpassade kopplingar

Med hjälp av QlikView-plattformen kan du integrera anpassade datakällor med hjälp av SDK för Qlik data eXchange (QVX). Det är en anpassad koppling som innehåller logik och tillhandahåller en sömlös användarupplevelse.

QlikView Workbench

QlikView Workbench används för att bygga lösningar med QlikView AJAX-klienten. Det här är en uppsättning utvecklingsverktyg avsedda att användas med Microsoft Visual Studio. De innehåller kontroller och mallar för utveckling av webbplatser och komplementobjekt.

Bygga komplement

Med ett QlikView-komplement kan du visualisera dina data så som du vill se dem. Med komplement kan helt interaktiva anpassade visualiseringar användas direkt från QlikView-miljön. Med hjälp av komplement kan du exempelvis skapa och använda en mapp eller ett taggmoln direkt från QlikView-programmet precis som med vilket annat QlikView-objekt som helst.

Bygga kombinationsprogram

Inom webbutveckling är ett kombinationsprogram en webbsida eller ett webbprogram som använder innehåll från fler än en källa för att skapa en enda ny tjänst som visas i ett enda grafiskt gränssnitt.

Bygga Windows-appar

QlikView OCX är en ActiveX-kontroll som innehåller QlikView-programmet för inbäddning i värdtillämpningsprogram som utvecklats av ursprungstillverkare av programvara. QlikView OCX kan användas för att öppna dokument i QlikView Server eller dokumentfiler direkt som en skrivbordsklient.

Använda QlikView med automatisering och makron

QlikView har utrustats med ett Automation-gränssnitt (Automation kallades tidigare OLE Automation). Detta gränssnitt gör det möjligt för ett externt program eller ett internt makro att komma åt och kontrollera QlikView-applikationen.