Strona główna

Qlik Sense Cloud

Qlik Sense Cloud umożliwia tworzenie i udostępnianie aplikacji i wizualizacji, a tym samym współpracę z innymi użytkownikami i wspólne odkrywanie prawidłowości w danych.

Wdrażanie

Planowanie wdrożeń (tylko w języku angielskim)

Aby wykorzystać pełne możliwości wdrożenia programu Qlik Sense, dowiedz się więcej na temat architektury, scenariuszy wdrożeń, aspektów bezpieczeństwa, zapisywania dzienników i licencjonowania.

Administrowanie

Zarządzanie lokacją Qlik Sense (tylko w języku angielskim)

Dowiedz się, jak skonfigurować lokację Qlik Sense i zarządzać nią za pomocą konsoli zarządzania Qlik (Qlik Management Console, QMC).

Monitorowanie lokacji Qlik Sense (tylko w języku angielskim)

Konsola zarządzania Qlik (Qlik Management Console, QMC) zawiera szereg aplikacji do monitorowania wydajności i poziomu wykorzystania systemu w lokacji Qlik Sense.

Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu

W tej sekcji opisano funkcje dostępne w skryptach ładowania danych i wyrażeniach wykresu aplikacji służące do przekształcania i agregowania danych. Wielu funkcji używa się w taki sam sposób zarówno w skryptach ładowania danych, jak i w wyrażeniach wykresów.

Dowiedz się więcej

FilmyKursyPrzewodnikiDemonstracje