Polski Qlik Sense Cloud

Strona główna

Qlik Sense Cloud — wprowadzenie

Poznaj możliwości programu Qlik Sense Cloud i zacznij od utworzenia pierwszej podstawowej aplikacji.

Qlik Sense Cloud Business

Twórz aplikacje i zarządzaj plikami danych ze współpracownikami w obszarze roboczym grupy, a następnie udostępniaj aplikacje w strumieniu grupy.

Tworzenie aplikacji i wizualizacji

Tworzenie aplikacji do użytku własnego i w celu udostępniania ich innym osobom. Dodane do takich aplikacji dane można następnie czytelnie wizualizować.

Wykrywanie z pomocą danych

Po dodaniu danych i utworzeniu wizualizacji aplikacje są gotowe do wykrywania i analizowania tych danych.

Administrowanie Twoim środowiskiem chmury

Kontroluj prawa dostępu członków grupy w chmurze, zarządzaj swoim kontem w chmurze i swoją subskrypcją chmury.