Strona główna

QlikView dla programistów — pomoc

Platforma QlikView udostępnia wiele interfejsów API i zestawów SDK, które pozwalają na rozszerzanie i dostosowywanie QlikView.

Rozszerzanie QlikView

QlikView można rozszerzyć na różne sposoby. Na przykład można utworzyć własny konektor danych przy użyciu zestawu SDK do obsługi formatu QVX albo rozszerzenia obiektów takie jak niestandardowe wizualizacje lub składniki interfejsu użytkownika na podstawie standardowych technologii internetowych. Można też utworzyć rozszerzenia dokumentów, które zmieniają działanie QlikView w odniesieniu do wszystkich dokumentów.

Ponadto przy użyciu rozszerzeń QlikView OCX można tworzyć autonomiczne aplikacje systemu Windows, a QlikView Workbench umożliwia przygotowanie publicznych witryn internetowych z kontrolkami .NET.

Tworzenie konektorów niestandardowych

Platforma QlikView umożliwia zintegrowanie niestandardowych źródeł danych przy użyciu zestawu SDK do obsługi formatu QVX (Qlik data eXchange). Pozwala to na hermetyzację logiki w niestandardowym konektorze i bezproblemową pracę użytkowników.

QlikView Workbench

QlikView Workbench służy do tworzenia aplikacji przy użyciu klienta QlikView Ajax. Jest to zestaw narzędzi programistycznych (do użycia z programem Microsoft Visual Studio), który zawiera kontrolki i szablony umożliwiające tworzenie witryn internetowych i obiektów rozszerzeń.

Tworzenie rozszerzeń

Rozszerzenie QlikView pozwala na wizualizację danych w pożądany sposób. Dzięki rozszerzeniom można korzystać z w pełni interaktywnych niestandardowych wizualizacji bezpośrednio z poziomu QlikView. Rozszerzenia pozwalają na przykład na tworzenie map lub chmur znaczników oraz korzystanie z nich bezpośrednio w QlikView, tak samo jak z dowolnego innego obiektu QlikView.

Tworzenie aplikacji typu mashup

W kontekście tworzenia stron WWW aplikacja typu mashup to strona lub aplikacja WWW, która przy użyciu zawartości z co najmniej jednego źródła danych tworzy jedną nową usługę wyświetlaną w interfejsie graficznym.

Tworzenie aplikacji systemu Windows

QlikView OCX to kontrolka ActiveX, która zawiera program QlikView służący do osadzania na serwerze aplikacji tworzonych przez producentów oprogramowania na zasadach OEM. QlikView OCX umożliwia otwieranie dokumentów w QlikView Server lub plików dokumentów bezpośrednio jako klienta pulpitu.

Korzystanie z QlikView w kontekście automatyzacji i makr

QlikView korzysta z interfejsu Automatyzacja (interfejs ten wcześniej nazywał się mechanizmem OLE automatyzacji). Interfejs ten umożliwia programom zewnętrznym lub makrom wewnętrznym sterowanie i korzystanie z QlikView.